Towarzystwo Internistów Polskich oddział w Białymstoku - TIP Białystok
  
Towarzystwo Internistów Polskich Oddział w Białymstoku
Aktualności Zostań członkiem TIP Zarząd Zebrania Materiały Składki Kontakt

 
Teren działalności Oddziału Białostockiego Towarzystwa Internistów Polskich to województwo podlaskie.

Towarzystwo Internistów Polskich jest organizacją działającą na zasadach "non profit", a pieniądze ze składki pokrywają koszty organizacyjne.

Jak zostać członkiem TIP
Krok 1: wypełnij deklarację członkowską*
Krok 2: prześlij wypełnioną deklarację do siedziby Zarządu Oddziału właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub pracy
Krok 3: po uzyskaniu potwierdzenia (na deklaracji) przyjęcia w poczet członków przez Zarząd Oddziału opłać składkę członkowską (100 zł), dokonując wpłaty na konto Zarządu Głównego TIP nr 70 1560 1111 0000 9070 0015 2745. Na przelewie podaj nazwę Oddziału TIP**
Kopia deklaracji członkowskiej zostanie przesłana przez Zarząd Oddziału do Zarządu Głównego w celu umieszczenia Twoich danych w Rejestrze Członków TIP.

* pobraną ze strony internetowej www.tip.org.pl
** możesz przesłać potwierdzenie wpłaty pod adresem Biura Zarządu Głównego


Co daje członkostwo w TIP
1. zniżka 20% na opłaty za uczestnictwo w zdarzeniach edukacyjnych organizowanych
lub współorganizowanych przez TIP 2. bezpłatny dostęp do elektronicznego wydania "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej".
3. prawo do uzyskania Certyfikatu TIP potwierdzającego dopełnienie obowiązku ciągłego doskonalenia zawodowego (warunki na www.tip.org.pl)
4. prawo do ubiegania się o nagrody TIP
5. prawo do umieszczenia własnych danych zawodowych (np. kontakt do gabinetu) na stronie internetowej TIP (dostępne wkrótce)
6. wsparcie TIP w ubieganiu się o członkostwo w American College of Physicians


Członkostwo potwierdza wpis do Centralnego Rejestru Członków TIP
Warunki wpisu do Rejestru:
1. dotychczasowi członkowie - opłacenie składki w terminie do 31 marca każdego roku
2. nowi członkowie - opłacenie składki i przesłanie do Zarządu Głównego wypełnionej deklaracji członkowskiej z decyzją Zarządu Oddziału TIP o przyjęciu do TowarzystwaDeklaracja członkowska do pobrania w formacie PDF.

 
pozycjonowanie Wykonanie: PCDOCTOR